BỆNH RỤNG LÔNG MỔ CẮN NHAU Ở GÀ

10:32 PM |

BỆNH RỤNG LÔNG MỔ CẮN NHAU Ở GÀ


Cắn mổ nhau được xác định là do di truyền , các yếu tố về môi trường và quản lý như mật độ nuôi nhốt quá đông, thời tiết quá nóng, cường độ ánh sáng quá cao và kích thích kéo dài, thiếu thức ăn, nước uống hay thiếu không gian ăn uống, khẩu phần ăn mất cân đối, nuôi nhốt chung gà ở các độ tuổi khác nhau, gà đẻ thiếu ánh sáng hay thiếu ổ đẻ dẫn đến mổ cắn nhau.
1. Nguyên nhân gây bệnh
Cắn mổ nhau được xác định là do di truyền , các yếu tố về môi trường và quản lý như mật độ nuôi nhốt quá đông, thời tiết quá nóng, cường độ ánh sáng quá cao và kích thích kéo dài, thiếu thức ăn, nước uống hay thiếu không gian ăn uống, khẩu phần ăn mất cân đối, nuôi nhốt chung gà ở các độ tuổi khác nhau, gà đẻ thiếu ánh sáng hay thiếu ổ đẻ dẫn đến mổ cắn nhau.
benh rung long mo can nhau o ga
Mật độ nhốt  quá cao, cường đọ ánh sáng không phù hợp
benh rung long can mo nhau o ga
không gian ăn uống chật hẹp 


2. Triệu chứng
Gia cầm rụng lông bất thường, lúc đầu rụng lông cánh, vùng lưng, gốc đuôi, cổ ngực và lông bụng với nhiều đám da không lông với hình dạng khác nhau. Gà đuổi nhau khắp chuồng, khởi đầu chỉ một vài con trong đàn mổ cắn đặc biệt những con bị chảy máu, máu chảy liên tục lại chính là nguyên nhân kích thích những con khác nhưng nếu không can thiệp kịp thời sẽ bùng phát lên toàn đàn gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Con vật gầy, giảm sản lượng trứng và giá trị kinh tế.      
benh rung long can mo nhau o ga
benh rung long can mo nhau o ga
benh rung long can mo nhau o ga
benh rung long can mo nhau o ga
Nguồn: hdh.vn


Read more…